Μεγάλος Διαγωνισμός! Κερδίστε κάθε 45 μέρες iPad και αναψυκτικά Λουξ για ένα μήνα! Δείτε όρους συμμετοχής.

Το theloPizza.gr υποδέχεται και την ‘Λουξ’ στους προμηθευτές  πιτσαρίας
Γιορτάζουμε την συγκεκριμένη συνεργασία διεξάγοντας ένα μεγάλο διαγωνισμό κληρώνοντας κάθε 45 μέρες ένα iPad και για τον 2ο τυχερό αναψυκτικά λουξ για ένα μήνα!

Διαλέξτε κατάστημα για την τηλεφωνική ή την online παραγγελία σας και κάντε κλικ στην ειδική σήμανση ‘Λουξάρω’.  Έτσι δηλώνετε συμμετοχή  στον διαγωνισμό, και παράλληλα ενημερώνετε τα καταστήματα για την επιθυμία σας να διαθέτουν αναψυκτικά ‘Λουξ’ στο μενού τους. (αν δεν έχουν)

Όροι του διαγωνισμού:
Ο διαγωνισμός ξεκινάει στις 10/5/2012 Αφορά και τα 3 (τρία) site της οικογένειας thelo (theloSouvlakia.gr, theloPizza.gr, theloBurger.gr) και περιλαμβάνει 3 (τρεις) ενιαίες (και όχι ξεχωριστές για καθε site) κληρώσεις ανά 45 ημέρες.  Ο 1ος τυχερός κερδίζει ένα iPad 2 και ο 2ος τυχερός κερδίζει  αναψυκτικά ΛΟΥΞ για 1 μήνα (48τεμ των 330ml). Ο καθένας μπορεί να λάβει μέρος  στον διαγωνισμό απεριοριστες φορές απλά δηλώνοντας την επιθυμία του, στο εκάστoτε κατάστημα που θα παράγγελνε, για ένταξη αναψυκτικών ΛΟΥΞ στο μενού του. Οι χρήστες  που κάνουν Online Παραγγελίες, (είτε από το site είτε από το app thelosouvlaki, λαμβάνουν απευθείας μέρος στον διαγωνισμό. Η κλήρωση θα γίνει στα γραφεία μας στην διεύθυνση: Πραξιτέλους 31 Γλυφάδα και οι νικητές θα ανακοινωθούν μέσα από τα site, blog μας και στο facebook group του εκάστοτε site. 

1. Γενικές πληροφορίες
Ο διαγωνισμός διοργανώνεται από την εταιρεία με την επωνυμία «Δ.ΠΟΥΛΗΣ-Δ.ΚΟΥΝΔΟΥΡΑΚΗΣ κ ΣΙΑ Ε.Ε.»,
η οποία εδρεύει στην Γλυφάδα Αττικής, οδός Πραξιτέλους αρ. 31, και η οποία θα καλείται εφεξής και
για λόγους συντομίας «Εταιρεία» και διενεργείται σε συνεργασία με την ανώνυμη εταιρεία με την
επωνυμία «ΑΝΩΝΥΜΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΑΝΑΨΥΚΤΙΚΩΝ ΧΥΜΩΝ» και το διακριτικό τίτλο
«ΛΟΥΞ ΜΑΡΛΑΦΕΚΑΣ ΑΒΕΕ»  που εδρεύει στο Κεφαλόβρυσο Σαραβαλίου Πατρών και θα αποκαλείτε «ΣΥΝΕΡΓΑΤΗΣ»

2. Συμμετοχή

2.1. Με την επιφύλαξη των όσων κατωτέρω ειδικότερα ορίζονται, δικαίωμα συμμετοχής στον παρόντα διαγωνισμό
έχουν όσοι τηρούν σωρευτικά τις ακόλουθες προϋποθέσεις και δεν εμπίπτουν στους αναφερόμενους λόγους αποκλεισμού:
Α) Διαμένουν μόνιμα στην Ελλάδα και την Κύπρο.
Β) Εντάξουν τα αληθή στοιχεία τους αναφέροντας σε ποιο κατάστημα θα ήθελαν, να έχει στο μενού του αναψυκτικά ΛΟΥΞ
Γ) Η συμμετοχή στο διαγωνισμό πραγματοποιείται μόνον δια μέσου του συνόλου των ιστοσελίδων της εταιρίας.
Δ) Κάθε ενδιαφερόμενος δύναται να συμμετάσχει στον διαγωνισμό βάσει της διαδικασίας που αναφέρεται στο άρθρο 4 κατωτέρω.
Κάθε συμμετέχοντας έχει απεριόριστα αριθμό συμμετοχών

2.2. Αποκλείεται η συμμετοχή στον διαγωνισμό:
Α) σε ανηλίκους.
Β) σε εργαζόμενους της Εταιρείας, στους ιδιοκτήτες ή/και διαχειριστές (administrators) των εταιριών
μέσω των οποίων διενεργείται ο παρόν διαγωνισμός καθώς και στους/στις συζύγους και συγγενείς τους πρώτου (Α΄) βαθμού.
Γ) σε άτομα που στερούνται δικαιοπρακτικής ικανότητας.

3. Διάρκεια διαγωνισμού
Ως διάρκεια του Διαγωνισμού ορίζεται  το χρονικό διάστημα 135 ημερών αρχομένης από 10/5/2012
Η Εταιρεία διατηρεί το δικαίωμα να παρατείνει ή να συντμήσει οποτεδήποτε τη διάρκεια του διαγωνισμού με σχετική ανάρτηση
της στην σελίδα του διαγωνισμού χωρίς να απαιτείται προς τούτου αποδοχή της παράτασης ή σύντμησης από τους συμμετέχοντες.
Η Εταιρεία διατηρεί το δικαίωμα να επαναλάβει έναν ή περισσότερους διαγωνισμούς οι οποίοι θα διεξάγονται με τον ίδιο τρόπο,
θα διέπονται από τους ίδιους όρους και θα διαφοροποιούνται μόνο ως προς τα δώρα των νικητών ή/και προς τον τρόπο παράδοσης
αυτών ή/και προς οποιοδήποτε άλλο σημείο κρίνει η εταιρεία ελεύθερα και κατά την απόλυτη κρίση της.

4. Τρόπος συμμετοχής στον διαγωνισμό
Η συμμετοχή στον διαγωνισμό πραγματοποιείται με την ακόλουθη διαδικασία στις ιστοσελίδες theloSouvlakia.gr, theloPizza.gr, theloBurger.gr:
A. Σε όλα τα καταστήματα (είτε έχουν τιμοκατάλογο ενεργό είτε όχι) υπάρχει σήμανση αναφοράς ΛΟΥΞΑΡΩ Γεύση.
B. Μετά την ολοκλήρωση της διαδικασίας αναγραφής των στοιχείων ο χρήστης εντάσεται κατευθεαίν στον διαγωνισμό
Γ. Οι χρήστες που κάνουν Online Παραγγελία, μπάινουν κατευθείαν στην κλήρωση

5. Διαδικασία ανάδειξης νικητή – κλήρωση
Η ανάδειξη του νικητή του διαγωνισμού γίνεται τυχαία, με βάση κλήρωση που θα υλοποιηθεί στα γραφεία της Εταιρείας
τις προκαθορισμένες ημερομηνίες ήτοι 25/6, 6/8, 17/9/2012 από  δια μέσου συστήματος που η τελευταία διατηρεί. Για τεχνικούς και μόνον
λόγους ενδέχεται ένα τμήμα της επεξεργασίας των δεδομένων των συμμετεχόντων να πραγματοποιηθεί με την μεσολάβηση φυσικών προσώπων,
ήτοι η καταγραφή των στοιχείων τους σε ένα excel doc. Σε κάθε περίπτωση όμως η κλήρωση θα πραγματοποιείται αποκλειστικά και μόνον
με αυτοματοποιημένα μέσα κατά τον χρόνο που ορίζεται στον εκάστοτε διαγωνισμό. Με την αυτοματοποιημένη κλήρωση θα αναδεικνύεται
ένας νικητής και 3 αναπληρωματικοί κατά σειρά ανάδειξής τους (πρώτος προς τελευταίο). Ο συμμετέχων παραιτείται ρητά εκ των προτέρων
από την προσβολή του τρόπου ανάδειξης του νικητή και εν γένει των αποτελεσμάτων του διαγωνισμού, και αναγνωρίζει τα αποτελέσματα
της εκάστοτε κλήρωσης ως έγκυρα και δεσμευτικά, μη επιδεχόμενα αμφισβήτησης και διάρρηξης για οποιαδήποτε αιτία.

6. Μη μεταβιβάσιμο και μη εξαργυρώσιμο δώρων του διαγωνισμού
Α. Το δώρο που λαμβάνει ο νικητής είναι προσωπικό, μη εξαργυρώσιμο, μη δεκτικό ανταλλαγής με άλλα αντικείμενα και αμεταβίβαστο.
Ιδίως στο παρόντα διαγωνισμό ως έπαθλο ορίζεται τρεις κονσόλες μάρκας APPLE μοντέλο I-PAD που κληρώνουν μία ανά 45 ημέρες.
Β. Ως προσωπικά στοιχεία του συμμετέχοντα θεωρούνται τα στοιχεία εκείνα που έχει δηλώσει κατά την εγγραφή.
Ο συμμετέχων φέρει την αποκλειστική ευθύνη για την ορθότητα, ακρίβεια και επικαιροποίηση των εν λόγω στοιχείων καθώς είναι και τα
μόνα στοιχεία που η Εταιρεία θα χρησιμοποιήσει για να έρθει σε επαφή μαζί του κατά τα προβλεπόμενα, σε περίπτωση που ανακηρυχθεί νικητής του διαγωνισμού.
Γ. Η Εταιρεία από την στιγμή της απόδοσης του δώρου στον νικητή του διαγωνισμού δεν φέρει καμία άλλη ευθύνη απέναντι στον νικητή
ή/και τον τυχόν αναπληρωματικό που θα τον υποκαταστήσει. Η Εταιρεία διατηρεί το δικαίωμα οποτεδήποτε, αναιτιολόγητα και χωρίς την
τήρηση προθεσμίας να αντικαταστήσει το δώρο του διαγωνισμού με κάποιο άλλο. Στην περίπτωση αυτή, η Εταιρεία δικαιούται,
χωρίς να υποχρεούται, να αναρτήσει ενημέρωση σχετικά με την αντικατάσταση στην σελίδα του διαγωνισμού.

7. Ενημέρωση του νικητή – επαλήθευση – διαδικασία απόδοσης δώρου σε νικητή
Α. Ο συμμετέχων που αναδεικνύεται νικητής του διαγωνισμού κατά τον προαναφερθέντα τρόπο, θα ενημερώνεται σχετικώς από την Εταιρεία
μέσω μηνύματος ηλεκτρονικού ταχυδρομείου στα στοιχεία επικοινωνίας που ο ίδιος έχει δηλώσει κατά την εγγραφή του. Πέραν της διαδικασίας
ενημέρωσης του νικητή του διαγωνισμού κατά τα ανωτέρω και της απόδοσης του δώρου, η Εταιρεία δεν υπέχει καμία άλλη υποχρέωση απέναντι
στο νικητή του διαγωνισμού. Σε περίπτωση που για οποιονδήποτε λόγο κατέστη αδύνατη η επικοινωνία με το νικητή του Διαγωνισμού εντός
χρονικού διαστήματος δέκα (10) ημερολογιακών ημερών από την αποστολή σε αυτόν σχετικού μηνύματος ηλεκτρονικού ταχυδρομείου
(είτε από την Εταιρεία προς τον νικητή είτε και αντιστρόφως), ο τελευταίος αυτός χάνει οριστικά το δικαίωμά του στο δώρο και
δεν διατηρεί καμία αξίωσή κατά της Εταιρείας, η δε Εταιρεία δικαιούται να αποδώσει το δώρο στον πρώτο αναπληρωματικό ακολουθώντας
την ίδια ως άνω διαδικασία. Το ίδιο ισχύει και για κάθε επόμενη διαδικαστικά επικοινωνία με τον νικητή όπως επίσης και σε περίπτωση
που ο νικητής δεν προσέλθει κατά την καθορισμένη από την Εταιρεία ημέρα και ώρα στο καθορισμένο τόπο να παραλάβει το δώρο του
(με εξαίρεση την περίπτωση ανωτέρας βίας κατά την οποία θα πρέπει να ενημερώσει την Εταιρεία εγγράφως – ή με e-mail- τουλάχιστον
24 ώρες πριν από την καθορισμένη ως άνω ημέρα και ώρα και τούτο για μία φορά).
Β. Σε περίπτωση που δεν προσέλθει ούτε ο πρώτος αναπληρωματικός τότε η Εταιρεία θα αναζητήσει τον επόμενο αναπληρωματικό μέχρι το
πολύ 3 συνολικά αναπληρωματικούς με την ίδια ως άνω διαδικασία. Αν δεν τελεσφορήσει καμία προσπάθεια τότε θα επαναληφθεί η κλήρωση
κατά τον ίδιο προαναφερθέντα τρόπο. Ο νικητής του διαγωνισμού ή τυχόν αναπληρωματικός που θα πάρει την θέση του φέρει την αποκλειστική
ευθύνη ενημέρωσης του από την διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου που δήλωσε κατά την εγγραφή του. Οποιαδήποτε ένσταση του νικητή
περί μη ενημέρωσης του για την ανάδειξη του ως νικητή, εφόσον έχει ακολουθηθεί η ως άνω διαδικασία, δεν θα γίνεται αποδεκτή από την
Εταιρεία και θα είναι άκυρη.
Γ. Ο νικητής ή τυχόν αναπληρωματικός που έλαβε την θέση του οφείλει κατά την παραλαβή του δώρου του να επιδείξει την αστυνομική του
ταυτότητα στην οποία τα στοιχεία θα πρέπει να συμπίπτουν με τα αναφερόμενα κατά τη συμμετοχή του στον διαγωνισμό ή οποιοδήποτε
δημόσιο έγγραφο που αποδυκνύει την περιοχή διαβίωσης. Σε κάθε περίπτωση η Εταιρεία ουδεμία ευθύνη φέρει από την στιγμή που παρέδωσε
το δώρο σε πρόσωπο που τα στοιχεία του συμπίπτουν με εκείνα του νικητή ή του τυχόν αναπληρωματικού που έλαβε τη θέση του ή/και σε
οποιοδήποτε τρίτο πρόσωπο που εκείνος έχει εξουσιοδοτήσει για την παραλαβή του δώρου με επίδειξη στην Εταιρεία της σχετικής εξουσιοδότησης
η οποία φέρει το γνήσιο της υπογραφής του εξουσιοδοτούντος από την αρμόδια αρχή (ΚΕΠ ή Αστυνομία). Πάντως, σε καμία περίπτωση η ως άνω
διαδικασία δεν αποκλείει τον αποκλεισμό του συμμετέχοντα/νικητή κατά τα οριζόμενα στο άρθρο 2.4. ανωτέρω.

8. Ενημέρωση των λοιπών συμμετεχόντων για την ανάδειξη του νικητή.
Η Εταιρεία θα ενημερώνει όλους τους συμμετέχοντες στο Διαγωνισμό σχετικά με τα στοιχεία του νικητή μέσω της ανάρτησης στην σελίδα του
διαγωνισμού καθώς και στα ξεχωριστά blog που έχει η κάθε ιστοσελίδα της εταιρίας. Οι ενδιαφερόμενοι οφείλουν να επισκέπτονται
οι ίδιοι την ως άνω ιστοσελίδα προς ενημέρωσή τους ενώ η Εταιρεία δεν έχει καμιά άλλη υποχρέωση ενημέρωσης των συμμετεχόντων ή/και
του καταναλωτικού κοινού εν γένει.

9. Δικαιώματα Εταιρείας
Η Εταιρεία έχει το δικαίωμα κατά την απόλυτη διακριτική της ευχέρεια, καθ’ οιονδήποτε χρόνο, αναιτιολόγητα ακόμη και χωρίς την τήρηση
προθεσμίας να ακυρώσει τη συμμετοχή οποιουδήποτε συμμετέχοντα στον Διαγωνισμό ή να του απαγορεύσει την περαιτέρω συμμετοχή σε αυτόν.
Η Εταιρεία διατηρεί επίσης το δικαίωμα να ματαιώσει, να αναστείλει για ορισμένο ή αόριστο χρονικό διάστημα, να παρατείνει ή να συντμήσει
τον διαγωνισμό, καθώς και να τροποποιήσει ολικά ή μερικά τους όρους συμμετοχής, το ή τα έπαθλα, χωρίς να υπέχει προς τούτο ουδεμία
υποχρέωση γνωστοποίησης, τήρησης προθεσμίας ή αιτιολόγησης προς τους συμμετέχοντες.

10. Αποποίηση ευθύνης της Εταιρείας
Η Εταιρεία δεν θα ευθύνεται για τυχόν ελαττώματα που δύναται να παρουσιασθούν στο δώρο που θα λάβει ο νικητής, οποτεδήποτε κι αν
παρουσιασθούν, ή για οποιαδήποτε απόκλιση μεταξύ της περιγραφής του δώρου στην ιστοσελίδα του διαγωνισμού και του πραγματικά προσφερθέντος
δώρου καθώς και για οποιαδήποτε ζημία ή βλάβη δύναται να επέλθει στο νικητή ή σε οποιονδήποτε τρίτο εξαιτίας ή με αφορμή το δώρο ή/και
τη χρήση του. Επιπλέον, η Εταιρεία δεν θα ευθύνεται σε περίπτωση δυσλειτουργίας ή μη λειτουργίας της ιστοσελίδας του διαγωνισμού
ή του συνόλου των ιστοσελίδων της εταιρίας, τόσο σε ό,τι αφορά την συμμετοχή των χρηστών όσο και σε ό,τι αφορά την ανάδειξη του νικητή καθώς και
σε οποιαδήποτε άλλη δυσλειτουργία, τεχνικού προβλήματος, προβλήματος ασφαλείας, βλάβης ή άλλης ζημίας της ιστοσελίδας του διαγωνισμού
ή του συνόλου των ιστοσελίδων της εταιρίας ή/και του συστήματος που υποστηρίζει τον διαγωνισμό, ανεξαρτήτως αιτίας, οποτεδήποτε
κι αν παρουσιασθεί. Οι συμμετέχοντες ρητά αποδέχονται ότι έχουν αποδεχθεί τους όρους εγγραφής του διαγωνισμού, τους όρους εγγραφής
και τους παρόντες όρους του διαγωνισμού και συνακόλουθα παραιτούνται από κάθε αξίωση τους έναντι της Εταιρείας.
Περαιτέρω, ρητώς διευκρινίζεται ότι η Εταιρεία και ο συνεργάτης αποτελούν διακριτά νομικά πρόσωπα, τα οποία σε καμία περίπτωση δεν
αντιπροσωπεύουν και δεν αναλαμβάνουν καμία απολύτως υποχρέωση ή άλλου είδους δέσμευση το ένα για το άλλο. Έκαστος εξ αυτών φέρει
την αποκλειστική ευθύνη του περιεχομένου που αναρτά ή που αναρτάται από τρίτους στην ιστοσελίδα του, των όρων χρήσης και λειτουργίας του,
του τρόπου λειτουργίας του, καθώς και κάθε άλλου ζητήματος που αφορά στην λειτουργία και την διοίκηση/διαχείρισή του. Μετά την λήξη του
διαγωνισμού και την παράδοση του δώρου ή την τυχόν αδυναμία παράδοσης του σύμφωνα με τους παρόντες όρους, κάθε υποχρέωση της Εταιρείας
η οποία σχετίζεται με τον διαγωνισμό παύει να υφίσταται.

11. Μη παραλαβή του Δώρου.
Σε περίπτωση άρνησης παραλαβής του δώρου από το νικητή κατά την προβλεπόμενη διαδικασία, ή άρνησης γνωστοποίησης των στοιχείων παραλαβής
ο τελευταίος χάνει οριστικά το δικαίωμά του επί του Δώρου. Στην περίπτωση αυτή δεν διατηρεί ουδεμία απαίτηση κατά της Εταιρείας.

12. Επεξεργασία προσωπικών δεδομένων.
Η Εταιρεία ως υπεύθυνος επεξεργασίας ή και τρίτα πρόσωπα κατ’ εντολή και για λογαριασμό της θα επεξεργάζεται μόνο τα προσωπικά δεδομένα των
συμμετεχόντων που είναι συναφή και απαραίτητα για την διεξαγωγή του διαγωνισμού, την ανάδειξη του νικητή, την ενημέρωση του νικητή και
των λοιπών συμμετεχόντων χρηστών καθώς και για την παράδοση του δώρου στο νικητή. Οι συμμετέχοντες με την συμμετοχή τους στο διαγωνισμό
συναινούν ρητώς στην κατά τα ανωτέρω επεξεργασία των προσωπικών τους δεδομένων. Για την άσκηση των δικαιωμάτων που τους παρέχονται στα
άρθρα 12 και 13 Ν. 2472/1997, τα υποκείμενα των προσωπικών δεδομένων δύναται να επικοινωνήσουν με την Εταιρεία ως εξής :

Δ.ΠΟΥΛΗΣ – Δ.ΚΟΥΝΔΟΥΡΑΚΗΣ κ ΣΙΑ Ε.Ε
Διεύθυνση : οδός Πραξιτέλους αρ. 31, Γλυφάδα, Αττική
Τηλέφωνο : 210 8941024
Ηλεκτρονικό ταχυδρομείο : info@thelosouvlakia.gr
Οι συμμετέχοντες στον διαγωνισμό συναινούν σε οποιαδήποτε ενέργεια προβολής του διαγωνισμού υλοποιηθεί από την Εταιρεία (ενδεικτικώς
και όχι αποκλειστικώς αναφερόμενης της προώθησης του διαγωνισμού και της ανακοίνωσης των αποτελεσμάτων με την χρήση μέσων μαζικής ενημέρωσης
και διαδικτύου) και παρέχουν προς τούτο συναίνεση για την χρήση των προσωπικών τους δεδομένων όπως αυτά εμφανίζονται κατά την διαδικασία
εγγραφής κατά τον χρόνο συμμετοχής του συμμετέχοντα για τις ανωτέρω αιτίες.

13. Πρόσβαση στην σελίδα του διαγωνισμού
Η πρόσβαση στην σελίδα του διαγωνισμού καθώς και στους εκάστοτε δικτυακούς τόπους γίνεται με αποκλειστική ευθύνη του συμμετέχοντος στον διαγωνισμό.
Η Εταιρεία δεν φέρει ουδεμία ευθύνη για την ανωτέρω πρόσβαση ή/και οποιαδήποτε ζημία δύναται να επέλθει στους συμμετέχοντες εξαιτίας ή με αφορμή την πρόσβαση αυτή.

14. Εφαρμοστέο Δίκαιο – Δωσιδικία.
Οι όροι του παρόντος διαγωνισμού ερμηνεύονται και διέπονται από το ελληνικό δίκαιο. Κάθε διαφορά που δύναται να προκύψει σχετικά με το Διαγωνισμό
και την ερμηνεία των όρων του, υπόκειται στην αποκλειστική αρμοδιότητα των Δικαστηρίων της πόλης της Αθήνας.

15. Λοιποί Όροι
α) Αν κάποιος όρος αυτού του διαγωνισμού κριθεί παράνομος, άκυρος ή ανίσχυρος, το έγκυρο και η ισχύς των λοιπών όρων του διαγωνισμού δεν πλήττεται.
β) Η παράλειψη από κάποιο από τα συμβαλλόμενα μέρη να ασκήσει κάποιο δικαίωμα του άπαξ ή κατ’ επανάληψη δεν θεωρείται παραίτηση από το δικαίωμα αυτό.
γ) Οι επικεφαλίδες συμπεριλήφθηκαν στο παρόν μόνο προς διευκόλυνση και δεν χρησιμοποιούνται για να ερμηνευτεί οποιοσδήποτε όρος.

Σχολιάστε

Εισάγετε τα παρακάτω στοιχεία ή επιλέξτε ένα εικονίδιο για να συνδεθείτε:

Λογότυπο WordPress.com

Σχολιάζετε χρησιμοποιώντας τον λογαριασμό WordPress.com. Αποσύνδεση /  Αλλαγή )

Φωτογραφία Google

Σχολιάζετε χρησιμοποιώντας τον λογαριασμό Google. Αποσύνδεση /  Αλλαγή )

Φωτογραφία Twitter

Σχολιάζετε χρησιμοποιώντας τον λογαριασμό Twitter. Αποσύνδεση /  Αλλαγή )

Φωτογραφία Facebook

Σχολιάζετε χρησιμοποιώντας τον λογαριασμό Facebook. Αποσύνδεση /  Αλλαγή )

Σύνδεση με %s