Παραγγείλετε online από RED HOT PIZZA στο theloPizza.gr!

Παραγγείλετε redhotlogoΔΥΟ ΜΕΣΑΙΕΣ ΠΙΤΣΕΣ 26cm ΚΛΑΣΙΚΕΣ 5,50€ H ΜΙΑ
από την ‘RED HOT PIZZA’ τηλεφωνικά στο 210 4200400 βλέποντας menu μέσω τουhttp://www.thelopizza.gr

Παραγγείλετε ΔΥΟ ΜΕΣΑΙΕΣ ΠΙΤΣΕΣ 26cm ΚΛΑΣΙΚΕΣ 5,50€ H ΜΙΑ από την ‘RED HOT PIZZA!

Παραγγείλετε redhotlogoΔΥΟ ΜΕΣΑΙΕΣ ΠΙΤΣΕΣ 26cm ΚΛΑΣΙΚΕΣ 5,50€ H ΜΙΑ
από την ‘RED HOT PIZZA’ τηλεφωνικά στο 210 4200400 βλέποντας menu μέσω τουhttp://www.thelopizza.gr